PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleriMevlüt KAPLAN
Yazı İşl. Müdür V.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1- Belediye Başkanlığına bağlı birimlere, üst makamlara gönderilecek yazıları usulünce hazırlayarak göndermek ve takip etmek, birim arşivini düzenli halde bulundurmak.
2- Belediye Meclis ve Encümen Toplantı çağrı işlemlerini yapmak, toplantı kayıtlarını tutmak, alınan kararların yazımını, saklanmasını ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak. 
3- Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin dosyalarının tutmak,
4- Belediye Başkanlığına gelen evrakların ilgili birimlere sevk’ ini yapmak, Bilgi edinme ve dilekçe kanunu ile belirlenen görevleri yapmak,
5- Belediye Başkanı adına Nikah işlemlerini yürütmek,
6- Belediyemize gelen Resmi Evrakların, Dilekçelerin ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvuruların kayıt işlemlerini, birimlere sevk işlemlerini yapmak, birimlerce yazılan cevap yazılarının, resmi kurumlara yazılan yazıların, tebligat yazılarının kaydını yapmak, posta işlemlerini takip etmek,
7- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md.gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,
8- 5393 Sayılı yeni Belediye kanununun 48.md.sinde Belediye Teşkilatı, norm kadroya uygun olarak;
- Norm Kadro esasları çerçevesinde kurulacak, kaldırılacak veya birleştirilecek olan birimlerin oluru Müdürlüğümüzce hazırlanarak, Belediye Meclisine sunmak, Norm Kadro İlke ve Standartları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereği Memur ve İşçi Kadroları İptal-İhdas cetvellerini düzenleyerek Belediye Meclisine sunmak,
9- Belediye memurlarını özlük dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak, izinlerini takip etmek, 

10- Belediye hizmetlerinde çalıştırılacak olan personelin işe alımları, Açıktan atanmaları, hizmet gereği yapılan görev değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
11- Kurumlar arası Naklen atama işlemlerini İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hareket ederek atama işlemlerini yapmak,
12- Belediye memurlarının terfi işlemleri ile ilgili her ay terfi edeceklerin listesini hazırlayarak sicillerine işlemek,
13- Belediye memurları ile ilgili Belediye Disiplin Kurulunun oluşturulması ve disiplinle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
14- Belediyemize müracaat eden Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin zorunlu stajları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
15- Resmi kurum ve özel ilanların yapılmasını sağlamak, yapılan ilanların tutanaklarını tutmak,
16- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,
17- Belediye Başkanlığına karşı Yazı İşleri Müdürü/ Vekili, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret62906